OBCHODNÍ A DODACÍ PODNÍMKY » Obchodní podmínky

1. Základní údaje :

Výrobce Firma:

Hana Innemanová¨

Nová Ves 1

Pacov 39501

IČ: 87295342

DIČ:CZ7561111514

(dále jen "výrobce")

Telefon: +420 605238428

Email: staff.bond@centrum.cz

Komunikace mezi výrobcem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou,telefonem pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Objednávka zboží:

Veškeré zboží na stránkách www.canis-bull.cz je vyráběno na zakázku . Dodavatel (výrobce) tedy nezaručuje okamžitou dostupnost. Zboží bude vyrobeno a zasláno v dodací lhůtě 2-14 dnů, v závislosti na typu zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Po odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení(platbě převodem na účet, nebo zasláním zboží na dobírku. Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

3. Zrušení objednávky:

Zákazník i výrobce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky výrobcem. Pokud zruší objednávku výrobce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, je nutno zboží uhradit předem a to na bankovní účet, který bude zaslán v potvrzení objednávky. Storno poplatek objednávky již ve výrobním prosecu se odvíjí od jejího stádia rozpracovní. Je stanoven min.30% a max.75% z ceny objednávky. 

 

4. Zaslání zboží:

Zboží zasíláme prostřednictvím PPL/DPD/GLS služby, ovšem po předchozí dohodě je možno zboží převzít osobně v Praha 10. V takovém případě neplatí zákazník poštovné. Objednané zboží je zasíláno v co nejkratší době, obvykle do 2-14 dnů od přijetí platby na účet. Takto dlouhá dodací lhůta je způsobena tím, že každý výrobek je originál, šitý na míru a musí se po přijetí platby na účet teprve vyrobit. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti pracovníka PPL/DPD/GLS záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

5. Osobní odběr zboží:

Osobní odběr zboží je možný jen po předchozí domluvě Praha 10.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus nebo opravou vadného, pokud je oprava možná. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Dále se záruka nevztahuje na poškození výrobku způsobeného vadným používáním nebo mechanickým poškozením. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pokud chce zákazník reklamovat zboží, je vhodné, aby o této skutečnosti dodavatele informoval a to buď telefonicky anebo elektronickou poštou. Zboží je následně potřeba zaslat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v plné výši.

V případě špatně zvolené velikosti nás prosím kontaktujte (605 238 428 ) . V případě,že zboží bude dle nás dále v našem eshopu prodejné,tak Vám rádi zboží vyměníme. Výměna zboží při špatně zvolené velikosti není nárokovatelná...naše výroba je zakázková a plní konkrétní požadavky zákazníka. V případě další prodejnosti výrobku účtujeme 50% storno poplatek (výrobek dál prodáváme jako výprodej za sníženu cenu)

 

7. Odstoupení od smlouvy:

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

8. Rozpor z kupní smlouvy:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení a to pouze za účelem zpracování zákazníkovi objednávky. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

10. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.canis-bull.cz

NjkxYzd